Hadirilah Kajian dengan Tema :

"Bedah Buku 'Lau Kaana Khoiron Lasabaquunaa ilaihi' / 'Kalau Sekiranya Perbuatan itu Baik Tentulah Para Sahabat telah Mendahului Kita Mengamalkannya'"