Hadirilah Kajian dengan Tema :

"Bulan MEI: Sebab Adanya Firqoh / Perpecahan Umat"