Hadirilah Kajian dengan Tema :

"Pembahasan Kitab al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wa al-Kitabil 'Aziz"